Achtergrond informatie


Gronden van beroep Smals bij de Raad van State.

Smals heeft beroep aangetekend tegen de herstelbesluiten van de gemeente De Fryske Marren. De gronden van dit beroep kunt u lezen in het 57 pagina’s (18MB) pdf document dat u hier kan downloaden.


Beheer van Natura 2000-gebieden – De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 2019

Dit document beoogt de lidstaten richtsnoeren te verschaffen betreffende de interpretatie van bepaalde belangrijke begrippen die worden gebruikt in artikel 6 van de habitatrichtlijn. Deze nieuwe versie scherpt o.a. de richtlijnen omtrent het gebruik van mitigerende en compenserende maatregelen verder aan.


Alle feiten op een rijtje.

Geen zandindustrie IJsselmeer heeft een groot aantal feiten uit de documenten van de gemeente en Smals op een rijtje gezet. Voor ieder feit is de bronvermelding opgenomen. Middels de knoppen bovenaan de tabel kan deze als pdf opgeslagen worden of uitgeprint . Alle feiten op een rijtje


Direct and indirect consequences of aggregates dredging on the marine environment

Op 8 november 2018 is er tijdens de Bosk en Greide hoorzitting in Oudemirdum een presentatie door prof. M. de Vries verzorgt waarbij de onderstaande slides zijn gebruikt.


In Mei 2018 ondertekenden 60 partijen, waaronder de Fryske Marren, de Agenda IJsselmeergebied 2050


De ingediende zienswijzen en antwoordnota kunt u hier downloaden


De gepubliceerde documenten m.b.t. de voorgenomen zandwinning op ruimtelijkeplannen.nl