Toekomstig uitzicht vanaf Gaasterland?

Uitzicht Gaasterland op het IJsselmeer met een geprojecteerd zandwin eiland.

Waar gaat dit over

Een groot zandwinbedrijf, Koninklijke Smals BV wil de komende 30 jaar met een industrie-eiland 24 uur per dag, 7 dagen per week, zand winnen in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland. De industrie gebouwen op dit eiland worden tot 22 meter hoog (vergelijkbaar met een flat van ongeveer 7 verdiepingen) en tot 100 meter breed. De industrie veroorzaakt dag en nacht geluidsoverlast op de Friese kust tot 46dB(A) etmaalwaarde. Om 24 uur te kunnen werken is het eiland ook ‘s nachts verlicht. Het gaat om een gebied van 250 hectare. Ter vergelijking: het IJsselmeer is ter plekke nu 4,7 m diep en op het diepste punt ongeveer 7 m. De rand van de 60 meter diepe win put komt op 4,5 km van de Gaasterlandse kliffenkust te liggen.  

Kaart met de voorgestelde zandwin locatie.

Gaasterland is beschermd als Nationaal Landschap, het IJsselmeer als Natura 2000 gebied. De oeverlanden / wetlands zijn beschermd als Staatsnatuurmonument. De overheden hebben gezamenlijk het IJsselmeer Beheerplan opgesteld blauwe en groene zones waar eventueel zandwinning activiteiten mogelijk zijn en met rode zones waar expliciet geen zandwinning activiteiten zijn toegestaan tenzij er absoluut geen alternatieven zijn. 

Fig 5.4 Kansrijkheid voor toestaan zandwinning in het IJsselmeer

Juist in de verboden rode zone wil Rijkswaterstaat met Smals industriële zandwinning laten plaatsvinden. Dit is niet begrijpelijk. In dit beschermde natuurgebied hoort geen industriële zandwinning thuis. Dat gaat ten koste van het uitzicht en ruim 200 hectare leefgebied van vissen en vogels
De gezamenlijke natuurorganisaties, de Vissersbond en omwonenden van de Gaasterlandse kliffenkust vragen RWS en de gemeente de Fryske Marren hieraan niet mee te werken.

Filmmaker Rob Busquet maakte een mooie film over de voorgenomen plannen: “Ons IJsselmeer, laat je geen zand in de ogen strooien”